Lymfatisk dränage massage

En enkel metod

Lymfmassage är en enkel metod med goda resultat vid svullnader i armar och ben eller trötthetssymptom.

Nyckelelement

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen.

Hur det fungerar

Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser.

En mycket lugnande behandling

Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck.

Går ditt lymfsystem trögt? Är din kropp stel och svullen?

Lymfmassage är en mjuk och avslappnande behandling som passar de flesta. Den är speciellt bra för dig med lymfödem, lipödem, svullnad, stelhet och smärta, småkrämpor som t.ex ofta återkommande förkylning. Du kanske är bröstopererad eller du kanske har operationsärr som gör stopp i lymfbanorna. Du kanske slog dig när du var barn? Det kan visa sig med smärta och s.k. fibroser (vätskefyllda fettknölar) senare i livet.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Lymfmassage kan hjälpa vid:

sömnsvårigheter,

domningar i fingrar och armar,

sendrag/kramp i benen,

pirr i benen,

svullnader i ben och fötter och/eller armar, händer, fingrar, höft.

svårt att minska i vikt,

lätt för att bli förkyld,

oro/stress i kroppen,

stel och ont i kroppen,

fibromyalgi

Lymfmassagens syfte:

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens blodcirkulationssystem. Under ett dygn bildas 2 – 4 liter lymfa som ska transportera bort infektioner, döda celler, slaggprodukter från kroppen. Massagen stimulerar kroppen att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.

Lymfsystemet når hela kroppen utom hjärnan.

Välkommen på lymfatisk dränage massage!

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och har betydelse för att din kropp ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag. Under ett dygn bildas två till fyra liter lymfa i kroppen.
Ett trögt lymfsystem kan göra att du känner dig svullen i armar, ben och ansikte, men kan också ge smärta i nacke och rygg, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter och domningar och stelhet i kroppen.
Massagen stimulerar lymfsystemet så att överskottsvätska och slaggprodukter som finns i kroppen kan transporteras bort och ditt immunförsvar förbättras.

Viktigt!

OBS! Lymfmassage är inte så bra för personer med svagt hjärta, hjärtflimmer och hjärtsvikt, ej heller i samband med pågående cancerbehandling, ej heller i samband med infektioner, (t.ex. rosfeber). Klienten behöver då först få hjälp av läkare.

Boka tid på 076-2254147